Follow by Email

quarta-feira, 20 de abril de 2011

O meeu caaminho soó eu faaço daando passos beem assim
& see naão fooi boom praa vooc, poor qee seriaa boom praa miim?É sóo vooc mee explicaar see fooi reaal oo qee aconteceeu
Sóo nãao me digaa qee esqeeceu oo qee roloou entree vooc&eeu
Entãao vamoos resoolver nossa situaçãao
Nãao consigoo maais viveer nessa preocupaçãao
Vooc sabee muitoo beem oo qee eeu ashoo dee vooc
Táa naa caraa dáa praa percebeer
Qee eeu prefiroo teer vooc juntinhoo aqii dee miim
Maas vooc nãao diiz qee nãao, neem qee siim
Seempre diiz qee see voltaar vaai seer ruiim
Maas eeu digoo qee oo finaal vaai seer
feeliz
Seem qeerer lembreei oo filmee qee eeu vii
Qee parecee aa nossa históoria em quadrinhoos
Um
romaance conturbaado, tipoo assim
A mocinhaa esperaando poor um siim
oo finaal agoraa eu voou teer qee contaar
Por faavor, tentee acreditaar
O destinoo ée aa gentee seer feeliz
(Eu seei, eu seei) Qee vooc qeer um tempoo praa pensaar
(Eu seei, eu seei) Táa precisaando muitoo relashaar
(Eu seei, eu seei) & oo seeu tempoo eu jaá conceedi, maas pensee um poucoo em miim
(Nãao seei, nãao seei) See nesse teempo eu voou agüeentar
(Nãao seei, nãao seei) See nessa históoria eu voou acreditaar
(Maas seei, maas seei) Maas oo finaal vaai seer meelhor assim
Eu&Vooc feeliz, eu&vooc feeliz...

Nenhum comentário:

Postar um comentário