Follow by Email

quarta-feira, 20 de abril de 2011

VOLTAAA PRAA MINHAA VIDAAA

' amoor eu seei qee errei muitoo , qebrandoo aqelli juramentoo , mais preciosoo , seei qee fuii imaturaaa , seee tambéem qee vooc mee amaa muitõoo' nuncaa voou mee perdoaar poor teer ditoo ADEUS ' ... tte amoo maais qee tudõo & vooc sabee , seeei qee estáas longee agõora , mais sintoo qee nosso coraçõoes estãao pertoo um doo outrooo' cadaa minutoo , cadaa segundoo , cadaa oraa , diaa , instantee aoo seeu ladoo ée oo sulficientee paraa descubrii qee eu AMOO mesmoo voooc *---* ' vooc see fooi poor minhaa culpaa , vooc sempree  tevee medoo dii mee magoaar , vooc nuncaa qiiz qee eu nãao shorasse poor vooc , vooc sempreee ficavaa tristee poor fazeer eu sofreer , vooc diiz qee eu fuii aa únicaa meninaa qee fez vooc shoora dii verdadee , euu soou aa únicaa qee vooc amoo dii verdadee , aa únicaa qee tii mostroo outroo ladoo daa vidaaaa . aa cadaa instantee ao seeu ladoo , fooi boom praa miim paraa veer oqee ée AMAAR & comoo ée seer amadaa dii verdadee , tte agradeçoo poor cadaa momentoo , poor cadaa converssa poor cadaa palavraa dee carinhoo , poor cadaa TE AMO , tte agradeçoo peloo diaa dee oog , tte agradeçoo poor tudoo , tte levareei praa sempreee ^^ ' .... tte amoo comoo nuncaa ameei ninguéem (oooit' ....
tudoo começoou noo diaaa 28-01-2011 & terminoo noo diaaa 19-04-2011 . TE AMOO

Nenhum comentário:

Postar um comentário